Во Кукуш промовиран заеднички проект со општина Струмица

Претставници на општина Кукуш, Република Грција и на општина Струмиц„Заштита и промоција на природното и културното наследство во прекуграничниот регион на општина Струмица и општина Кукуш – Наследство”, финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција 2007 – 2013