Работни активности во СОУ ,,Никола Карев‘‘

Во рамките на подготовките за новата учебна година, во основните и средните училишта во општина Струмица, во тек се активностите за подобрување на условите за одвивање на воспитно – образовниот процес и за задоволување на потребите на учениците и наставниците.