Трката за мир ќе помине низ општина Струмица

На 01.10.2014 година (среда) во 12 часот Трката за мир ќе помине низ општина Струмица. Учесниците во трката ќе се движат по следната релација: пристап од Р1401 Струмица – Валандово делница од улицата „Маршал Тито“ (клучка Куклиш), булевар „Балканска“, булевар „Маршал Тито“ и времено стационирање на плоштадот „Гоце Делчев“ и повторно продолжување по булеварот „Ленинова“ кон А4 Струмица – Радовиш. За време на трката оваа релација ќе биде затворена за сообраќај.