Општина Струмица со три основни училишта вклучена во проектот „Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем“

Општинските основни училишта „Маршал Тито“ од Струмица, „Никола Вапцаров“ од Струмица и „Маршал Тито“ од Муртино, се вклучени во нов проект кој се реализира во организација на Министерството за образование и наука, во соработка со Детската Фондација Песталоци и Македонскиот центар за граѓанско образование од Скопје.