Општина Струмица се вклучи во акцијата „Македонија без отпад“

Екипи на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ денеска го собираа отпадот на три локации во градот. Едната локација на улицата „Ѓорѓи Василев“, кај старите турски гробишта, а двете на улицата „Климент Охридски“, во близина на патот за Градско Балдовци. Со ова собирање на отпадот, општина Струмица и годинава се вклучи во реализацијата на националната акција за чистење „Македонија без отпад“. Покрај вработените во Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ во акцијата се вклучија и сите основни и средни училишта на територијата на општината во кои се чистеа дворовните места.