Струмица и Ниш со размена на искуства за зонското паркирање

Претставници на јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица” престојуваа во дводневна посета на градот Ниш, Србија. На покана за воспоставување техничка соработка, директорот Верица Узунова, присуствуваше на работен состанок со директорот на „Паркинг Сервис Ниш” Марко Јанкович и раководните структури во јавното претпријатие кои имаат воспоставено систем на зонско паркирање повеќе од шест години.