Во училиштето во Просениково се реализираше Отворен ден со родителите

Наставниците, учениците и родителите со заеднички труд го разубавија основното општинско училиште „Герас Цунев“ од Просениково. Како и во минатите години така и оваа учебна година во петокот се реализираше отворен ден со родители под мотото „Училиштето- мој втор дом”. Сите заедно реализираа повеќе активности за ентериерно и екстериерно уредување на училишниот простор, со што му дадоа нов лик на училиштето.