Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач при општина Струмица го објавува следниот распоред за полагање на испит и тоа:

месец MAJ  2017 година

16. 05. 2017 година (вторник) во 16. 30 часот во Дом на АРМ – Струмица

30. 05. 2017 година (вторник) во 16. 30 часот во Дом на АРМ – Струмица