Ученици од Дабиле и Порој на заеднички натпревар во спелување по англиски јазик

Во просториите на основното училиште „Георг Кастриоти Скендербег“, од селото Порој, општина Тетово беше реализирана заедничката активност во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието на ова училиште и основното општинско училиште „Св.Кирил и Методиј“, од селото Дабиле, општина Струмица.

 Станува збор за „Натпревар во спелување по англиски јазик“, поддржан од страна на двете општини, просветните инспектори и одделенијата за образование. Целта на заедничката активност беше меѓусебно запознавање на учениците, родителите и наставниците од двете партнерски училишта, продлабочување на соработката, поттикнување на натпреварувачкиот дух меѓу учениците и проширување на нивните знаења по англиски јазик. По завршувањето на активностa беа посетени општина Тетово, Арабати баба-теќе и соборниот храм „Св.Кирил и Методиј“ во Тетово.