Известување од јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“

Со започнувањето на зонското паркирање, јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ ги известува станарите на улицата „Младинска” ( од булеварот „Гоце Делчев“ до крстосницата од улицата „24-ти Октомври” и ул. „Братство Единство”), улицата „Панче Пешев” (од ул. „Младинска” до ул. „Братство Единство”), улицата „24-ти Октомври”, улицата „Братство Единство” ( од бул. „Mаршал Тито” до крстосница од ул. „24-ти Октомври” со ул. „Младинска”) и улицата „Васил Сурчев” Струмица кои немаат гаража или дворно место за да ги паркираат своите возила, дека од 22.05.2017 година во Дирекцијата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ која што се наоѓа на булеварот „Маршал Тито“ бб ( во зградата над Комерцијална Банка) на 3-ти кат, можат да поднесат барање за издавање на повластен паркинг билет за физички лица (станари).

Потребни документи:

–        лична карта (оригинал на увид)

–        сообраќајна дозвола (оригинал на увид).

Повластениот паркинг билет за станарите од горенаведените улици, за едно возило е бесплатен.