Претставници на општина Струмица учествуваа на симпозиум во Австрија организиран од Светска банка

Во организација на Светска Банка – Австрија, а во рамките на Програмата за урбано партнерство на поддршка на градовите и локалните власти во Југоисточна Европа, во Грац, Австрија, се одржа Симпозиум на градоначалници.