Градинката „Детска радост“ ги подобрува условите за престој на децата

Деновиве почнаа градежните активности за изработка на термо фасада во градинката „Детска радост“ Клон 4. Овој градежен зафат градинката го реализира со сопствени средства во висина од 775.259 денари. Изведувач на работите е ДПТУ „Жико стил“ кој е избран по пат на јавна набавка со електронска аукција по оглас бр.14/2015 од 18.11.2015 година.Новата фасада ќе обезбеди термо – акустична изолација која на децата ќе им обезбеди одлични услови за престој.