Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач при општина Струмица

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач при општина Струмица го објавува следниот распоред за полагање на испит и тоа:

месец Јануари

24. 01. 2017 година (вторник) во 16. 30 часот во Дом на АРМ-Струмица

31. 01. 2017 година (вторник) во 16. 30 часот во Дом на АРМ-Струмица

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач при општина Струмица го објавува следниот распоред за полагање на испит и тоа: