Директори на училишта од Струмица учествуваа на регионална конференција во Словенија

Директори на училишта од општина Струмица учествуваа на четвртата регионална конференција на директори од југоисточна Европа која што се одржа во Љубљана, Словенија. Конференцијата ја отвори министерката за образование д-р Маја Маковец Бренчич, а директорите имаа прием кај градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанкович. На конференцијата беа разменети искуства и одржани предавања на повеќе теми со единствена цел зголемување на квалитетот во работата на директорите, а со тоа и на воспитно – образовниот процес во училиштата.