Се поставуваат соларни маркери на пешачките премини

Се поставуваат соларни маркери на пешачките премини

премини на булеварот „Маршал Тито“ се поставени соларни маркери со цел поголема безбедноста на пешаците. Ваков тип на сообраќајна опрема ќе биде поставена на повеќе пешачки премини на кои е констатирано загрозување на безбедноста на пешаците. Поставена е и дополнителна сигнализација за пешачка зона на сите влезови на градскиот плоштад.