СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Им се сооппштува на сите граѓани на Општина Струмица, кои имаат претпрпено штета од поројниот дожд од 05.07.2023 година дека може да поднесуваат Барања до Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи при Општина Струмица.

Во прилог се потребните документи кои граѓаните е потребно да ги поднесат во архивата во Општина Струмица:

Документ Барање   Документ Изјава