Стратегија за култура 2017-2022

Стратегија за култура 2017-2022

На овој линк може да ја прочитате Стратегијата за култура 2017-2022