Стратегија за млади на општина Струмица 2015-2020 г.

Стратегија за млади на општина Струмица 2015-2020 г.

На овој линк може да ја прочитате Стратегијата за млади на општина Струмица СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ