Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

 

На овој линк може да ја прочитате Стратегијата за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020 Strategija NVO Strumica