Урбанистички проект со план за парцелација за поделба на ГП 28.5.I и промена на граници на парцелите помеѓу ГП 28.5.I и ГП 27.5.I ,ГП 22.5.I , ГП 20.5.I и ГП 84.5.1 – дел од ДУП за УБ 5 во Струмица

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов ЛИНК