Соопштение за организирање на јавен увид

Соопштение за организирање на јавен увид

Целосната соджина на соопштението за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов линк

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани со јачина до 1MW, на КП250 и КП252 во КО Водоча – линк