Урбанистички проект со план за парцелација – на ГП1.3-2, ГП1.3-3 и ГП1.3-4, од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК