Урбанистички проект за село-разработка на КП 1986/2, КО Просениково, согласно УПС за с.Просениково

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов ЛИНК