Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште општина Струмица ГП 21.22 согласно ДУП за блок 21, Струмица

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов ЛИНК