Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 207, ГП 176, ГП181 и ГП 186 од ДУП блок 14, КО Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК