Годишен план за проценка на ризици од корупција во Општина Струмица за 2022 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција во Општина Струмица за 2022 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција во Општина Струмица за 2022 година – [превземи]