Известување за изведба на улица „23-ти Октомври“ – Општина Струмица

Во прилог линк од известување за јавен увид ЛИНК

Во прилог линк од формулар за поднесување на коментари ЛИНК

Во прилог линк од Контролна Листа на ПУЖССА ЛИНК