ОБЈАВА број 1/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Струмица

ОБЈАВА број 1/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Струмица

Целосната содржина на објавата може да ја видите на следниов ЛИНК