„ПОРАКА“ одржа работилница „Со музика поблиску до народната традиција“ поддржана од општина Струмица

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА“ од Струмица одржа работилница со наслов „Со музика поблиску до народната традиција“ во основното музичко училиште „Боро Џони“. Работилницата е во рамките на годишната програма за работа за 2016 година, која „ПОРАКА“ ја спроведува со финансиска поддршка на општина Струмица.