Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план разработка на кп бр. 4221 и кп бр.4219/2, КО Костурино

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.