ЈАВЕН ПОВИК за пројавување на интерес за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинките ,,Виножито” и ,,Детска радост” од град Струмица за оваа година

ЈАВЕН ПОВИК за пројавување на интерес за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинките ,,Виножито” и ,,Детска радост” од град Струмица за оваа година

На иницијатива на градоначалникот, а со одлука на Советот, Општина Струмица го објави Јавниот повик за пројавување интерес за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинките „Детска радост“ и „Виножито“ од Струмица за оваа година.

Во прилог линк од Јавниот повик – ЛИНК

Во прилог линк од пријава за градника ,,Виножито” – ЛИНК

Во прилог линк од прија за градинка ,,Детска радост” –  ЛИНК