Се продолжува рокот на јавниот повик за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година

Се продолжува рокот на јавниот повик за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година

Рокот за пријавување се продочжува заклучно со 26.09.2022 (понеделни).

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК

Изјава за согласност за обработка на лични податоци – ЛИНК

Изјава дека не сум корисник на стипендија – ЛИНК

Изјава за веродостојност – ЛИНК

Пријава за јавниот повик – ЛИНК