УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР НА ГП 5, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА БЛОК 9, ОПШТИНА СТРУМИЦА.

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК