Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 3 од измена и дополнување на ДУП за блок 9 Урбана единица 6 ,Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.