УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО – РАЗРАБОТКА НА ДЕЛ ОД КП БР.806 КО БАНИЦА, СОГЛАСНО УПС БАНИЦА, ОПШТНА СТРУМИЦА

Целосната содржина на урбанистичкиот прокет може да ја видите на следниов ЛИНК