Јавен Оглас за избор на членови на Партиципативно тело од областа на урбанизмот на општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК

Во прилог линк од образецот ЛИНК

Во прилог линк од нацрт план ЛИНК