Јавен повик за избор на членови во Локалниот управен комитет (задолжен за изработка на ЛЕАП 2023-2029 година)

Јавен повик за избор на членови во Локалниот управен комитет (задолжен за изработка на ЛЕАП 2023-2029 година)

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов – линк

Пријава за вклучување во Локалниот еколошки комитет за изработка на ЛЕАП на Општина Струмица за периодот 2023-2029 – линк