Урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП3015/5, КО Банско

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов ЛИНК