Day: <span>January 27, 2023</span>

Home / 2023 / January / 27 (Friday)
Продолжен е Јавниот повик за за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинката „Детска радост“
Post

Продолжен е Јавниот повик за за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во градинката „Детска радост“

Во врска со Јавниот повик за пројавување интерес согласно Одлуките за ослободување од плаќање на надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУДГ...