Денес подарени новогодишно порадоци на деца на самохрани мајки

Денес Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев им подари новогодишни подароци на деца на самохрани мајки, деца на родители приматели на социјална помош, деца на бранителите  и деца од подготвителната група.  Утре Градоначалникот ке посети дете од с. Г. Балдовци кое е без двајца родители.