Доделени наградите за литературно-поетскиот конкурс

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ги додели наградите по распишаниот награден конкурс за литературно – поетски состав посветен на градот Струмица. Конкурсот беше распишан во три категории и тоа за ученици во основни училишта, ученици во средни училишта и граѓани.Добитници на наградите во првата категорија – ученици во основни училишта се:

1. Софија Галева – ученичка во ОУ “Maршал Тито” – Муртино
2. Зорица Тошева – ученичка во ОУ “Maршал Тито” – Муртино
2. Виолета Рендевска – ученичка во ОУ “Сандо Масев” – Струмица
3. Љубица Ангелова – ученичка во ОУ “Никола Вапцаров” – Струмица
3. Ивана Тушева – ученичка во ОУ “Никола Вапцаров” – Струмица
3. Марија Филева – ученичка во ОУ “Видео Подгорец” – Струмица

Добитници на наградите во втората категорија – ученици во средни училишта се:

1. Тања Крмзова – ученичка во СОУ “Димитар Влахов”
2. Боркица Трајковска  – ученичка во СОУ “Јане Сандански”
3. Зорица Михајлова – ученичка во СОУ “Димитар Влахов”
3. Милица Георгиева – ученичка во СОУ “Никола Карев”

Добитници на наградите во третата категорија –  граѓани се:

1. Наташа Василевска Трајчевска
2. Вања Изова Велева
3. Иван Василевски
3. Ристо Цаснокое