Искористете ги услугите на сервис центарот за граѓаните

Сервис центарот на граѓаните во VII Урбана заедница, кој Градоначалникот на општина Струмица го отвори кон крајот на минатиот месец, Ви нуди огромен број на административни услуги и тоа барања, уверенија, одобренија, изводи, имотни листови и друг вид на административни услуги за кои што странката немора да потпишува лично. Сервис центарот на граѓаните се наоѓа на ул. “Димитар Влахов” бр37 (до Католичката црква). Истиот е проект на Организацијата на жени – Струмица, финансиски подржан од Општина Струмица.