Јавен повик до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот

Јавен повик до спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот

Јавниот повик е до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица.

Јавниот повик е во рамките на програмата за спорт (L0) за распределба на средства од Буџетот на Општина Струмица за 2022 година.

Целосната содржина на јавниот повик и апликационен формулар може да превземете од следниве линкови:

  1. Јавен повик – линк
  2. Апликационен формулар – линк