ЈП Комуналец со ново возило за собирање на смет

Денес, Градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, му ги предаде клучевите од возилото автосмеќар на Директорот на ЈП Комуналец, Панче Орцев. Возилото Мercedes Benz, со вредност 63.140,00 $ e донирано од Американската амбасада во рамките на Проектот за успешна децентрализација –  Фонд за добро општинско управување. Општина Струмица аплицираше на овој повик од USAID со проект за набавка на автосмеќар со цел подобрување на техничката опременост на ЈП Комуналец.