Учениците од СОУ „Јане Сандански“ најдобри на натпреварот „Перспективите на Коридор 8“ во Бугарија

Од 22 до 25 февруари во Софија, Република Бугарија, се одржа натпревар на тема „Перспективите на Коридор 8“. На натпреварот земаа учество осум тимови од СОУ „Јане Сандански“- Струмица. Сите ученици покажаа исклучителни познавања од темата и понудија готови проекти и идеи за развој на туризмот, економијата, сообраќајот и добрососедските односи помеѓу земјите низ кои минува трасата на оваа важна трансверзала, а тоа се Италија, Албанија, Македонија и Бугарија.

Првото место го освои тимот составен од учениците Анета Манева, Теодора Дузлевска и Костаќе Ќосев (ментори Јованка Михаиловиќ и Билјана Костадинова), второто место им припадна на Коста Михајлов, Оља Караристова, Сања Петрова и Христина Палазова (ментори Јованка Михаиловиќ и Даница Палазова), а третото на Ирена Илиева, Слободанка Караманова, Ева Ставрева и Ева Ангелова (ментори Стаменка Џорлева и Македонка Манушева), сите од СОУ „Јане Сандански“. Поради извонредниот квалитет на проектите, беше доделена и една дополнителна награда на тимот составен од учениците Викторија Трајанова, Христијан Ѓоргиев, Анастасија Драгомирова и Сара Василева (ментори Стаменка Џорлева и Македонка Манушева). Учениците беа наградени со дипломи, книги и парични награди. Општина Струмица им го честита постигнатиот успех на учениците и нивните ментори и согласно Стратегијата за образование секогаш ќе го поддржува и поттикнува креативното изразување на сите ученици во Општината обезбедувајќи предуслови за учество во проекти од домашен и меѓународен карактер.