Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
17.04.2018 (вторник) во 16:30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица и
24.04.2018 (вторник) во 16:30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.
ОПШТИНА СТРУМИЦА
Комисија за спроведување на постапка и програма за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач