Работна средба на општинската администрација со претставници од невладината организација „Сонце“

Преку Програмата ROMACTED-„Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“, која е заедничка Програма на Европската Унија (DG NEAR) и Советот на Европа, по претходно потпишан Меморандум на разбирање од страна на градоначалникот на општина Струмица, денес се одржа работна средба на претставници од општинската администрација, со активистите од НВО „Сонце“, кои учествуваат во реализација на програмските активности, за имплементација на проектот.