Општина Струмица ја зголеми мобилноста на лицата со попречености

На меѓународниот ден на лицата со попречености и официјално беше ставено во функција специјалното патничко возило, донација од Владата на Република Бугарија. Ова возило ќе се користи за организиран специјален патнички превоз на лица од ранливите групи, првенствено за децата со  попречености од сите категории заради решавање на проблемот со превозот.

Според градоначалникот Коста Јаневски, со ова се зголемува мобилноста на лицата со попречености, односно, се зголемува нивната пристапност до институциите кои што им се потребни. Денеска е ден во кој се потсетуваме дека во нашето општество и секаде во светот се уште постојат бариери за кои се заколнавме и ветивме дека ќе ги рушиме. Бариери психолошки, физички, бариери со стереотипи, бариери социјални, кои што мораме една по една да ги рушиме. Еве денеска, една од бариерите во нашата општина на некој начин ја рушиме, ја олеснуваме, со тоа што го ставаме во функција специјалното возило за лицата кои што имаат потреба од такво возило, ја зголемуваме нивната мобилност, ја зголемуваме пристапноста до институциите кои што им се потребни. На тој начин им го олеснуваме животот и продолжуваме со следните бариери кои што се предизвик во нашето општество. Се обидуваме од овие лица кои се наши сограѓани да извлечеме максимум, а нашата заложба е да пронајдеме што е тоа што тие лица можат да го направат, за тоа што не можат, ние сме тука да им помогнеме, да бидат корисни и да бидат еден украс на нашето општество. Ова возило е донација од Владата на Република Бугарија и ќе се користи согласно Правилникот кој што го донесовме, обезбедивме специјален лиценциран придружник кој што ќе помага во транспортот, општина Струмица обезбеди возач,   има точно определени начини и правила како ќе се користи. Специјалното возило  ќе им помогне многу на лицата кои што имаат потреба од специјален превоз бидејќи ќе им ја олесни пристапноста до институциите, рече градоначалникот Јаневски. Градоначалникот Јаневски денеска имаше средба со претставници на здруженијата  на лицата со попречености на која што се разговараше за нивните проблеми и како тие да се решат.