Трета сесија од проектниот форум во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“

Трета сесија од проектниот форум во рамки на проектот „Зајакнување на

општинските совети“

Општина Струмица, Дом на АРМ, 04.12.2018, 13:00 часот

 

13:50-14:10  Презентација на предлог проект (2) – Преку игра, учење и забава до здрави навики 

Дискусија (коментари, предлози и препораки)

14:10-14:30 Презентација на предлог проект (3) – Крила на младоста 

Дискусија (коментари, предлози и препораки)

14:30-14:50 Презентација на предлог проект (4) – Сите деца сакаат градинка 

Дискусија (коментари, предлози и препораки)

14:50-15:00 Одредување на термин за следната сесија

15:00-15:15 Оценка на форумската сесија и договор за следни чекори

Поканата може да ја видите на следиот линк