Термини за полагање на испит за добивање на сертификат за авто-такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

 МЕСЕЦ MAJ 2019 ГОДИНА

 

 07.05.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 14.05.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 

                                                                                  ОПШТИНА СТРУМИЦА

                                                                                Комисија за спроведување на

постапка и програма за полагање на испитот

за добивање на сертификат за авто – такси возач